Diensten en oplossingen

De logistieke software Perfectflow is zeer verweven met de fysieke handelingen op de werkvloer. Om een feilloze integratie met een minimale impact op de werkvloer te kunnen realiseren is het aan te bevelen om een praktische vertaling vanuit de fysieke werkvloer naar de software te maken. Kortom het is een intensief veranderingsproject. Een succesvolle implementatie is mede afhankelijk of een organisatie het vermogen heeft om de veranderingen door te kunnen voeren.

Neem contact

Uit de praktijk zien wij vaak onderstaande uitdagingen

 • Beschikbaarheid van interne medewerkers.
 • Moeizame samenwerking tussen de betrokken partijen (ERP consultant/ RF Hardware,  interne organisatie
 • Onderschatting van het veranderingsproces.
 • Geen goede WIFI infrastructuur.
 • Ontbreken van eigenaarschap
 • Goede inrichting van stamdata in het ERP
 • Ontbreken van structurele testplannen en procedures.
 • Te druk met de dagelijkse operatie.
 • De testfase wordt onderschat.

Diensten

Om onze klanten zo goed als mogelijk te begeleiden en te helpen tijdens de implementatie van Perfectflow werken wij middels een pakket van specifieke diensten.

Per fase van de implementatie kunnen wij onderstaande diensten inzetten:

 • Logistiek advies. (magazijn inrichting, locatie inrichting)
 • Fit Gap (mappen van de Perfectfow software en de logistieke operatie)
 • Project management.
 • Workshops. (doorlopen en uitleg van de Perfectflow functies)
 • Ondersteuning bij het maken van test scenario’s.
 • Bespreken van test scenario’s
 • Pre Go live support
 • Go live support

logistiek advies

Binnen in het magazijn kunnen vaak veel optimalisaties gerealiseerd worden om zo de efficiency (tijdswinst) te verhogen, fouten te reduceren en de leverbetrouwbaarheid te verhogen. Een goed lopend magazijn proces is van ieders belang (klanten en leveranciers) Wat wij uit de praktijk zien is dat er beperkt inzicht is in de processen die zich in het magazijn afspelen, dit is echt zonde. Zonder dit inzicht is een goed optimaal logistiek proces lastig te creëren.

Nubes helpt bedrijven met het creëren van deze inzichten per proces en welke voordelen er te behalen zijn.

Neem contact
industry